Giới thiệu về Hệ thống Báo cáo trực tuyến ORS.
 
Hệ thống Báo cáo trực tuyến ORS (Online Report System) được phát triển bởi Đề tài Ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương năm 2011. Với các giải pháp hiện đại hệ thống có những tính hữu dụng sau:
  Gửi và nhận Báo cáo theo quy định:
Bao gồm Báo cáo định kỳ: năm, quý, tháng; báo cáo đột xuất...
  Hỗ trợ hiệu quả người dùng:
Dễ dàng, nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm nhất..
  Hệ thống bảo mật an toàn:
Bảo mật nhiều lớp bằng phần cứng và phần mềm. Ngăn chặn tối đa tấn công dữ liệu và đánh cắp thông tin.
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu